12.
SDĚLENÍ
odboru geologie Ministerstva životního prostředí o nově vymezených působnostech na MŽP ve státní správě geologického průzkumu


Příkazem ministra životního prostředí č. 8/1998 ze dne 12.5.1998 byla působnost k povolování geologických prací převedena s okamžitou platností na územní odbory MŽP. Následně byla k dalšímu vedení předána na územní odbory MŽP následující neukončená správní řízení k žádostem o povolení geologických prací:

ÚO MŽP - průzkumné území - nerost

Ostrava
Mořkov   Frenštát III zemní plyn
Kom. Lhotka   Vyš. Lhoty zemní plyn
Řeka zemní plyn
Smil ovice I zemní plyn

Chomutov
Sedlec   Čankovská I kaolín
Všehrdy jíl keramický
Hartoušov jíl keramický
Letov kaolín
Letov I kaolín

Praha a stř. Čechy
Roudný zlato
Nový Knín zlato
Bořkovice zlato
Borotice   Křečovice zlato
Rožmitálsko zlato
Bojov   Bohuliby zlato
Jílové zlato
Smolotely I zlato
Příčovy I zlato
Osov jíl keramický

Brno
Opatov   Předín zlato
Ledce   Hrušovany živec
Medlov živec
Drnholec zemní plyn
Markvartice živec

České Budějovice
Sepekov zlato
Rožmitálsko zlato
Zlaténka   Humpolec zlato
Písek zlato
Protivínsko zlato
Heřmaň zlato
Vodňansko zlato
Bělčice zlato
Vahlovice II zlato

Plzeň
Blovice zlato
Rožmitálsko zlato
Hartmanice zlato
Černíkov zlato
Nepomuk zlato
Kašp erské Hory zlato
Kašperské Hory   okolí zlato
Nekmíř kaolin

Ve výše uvedených správních řízeních, stejně jako ve věci žádostí o nová povolení geologických prací, se musí zadavatelé obracet přímo na příslušné územní odbory MŽP.
Rozhodnutí o povolení ge ologických prací vydaná územními odbory budou po nabytí právní moci zasílána odboru geologické správy MŽP k centrální evidenci.
Další významnou změnou ve správním řízení vedeném MŽP o povolení geologických prací je přiznání obcím postavení účastníka řízení. K tomuto rozhodnutí MŽP přistoupilo na základě právního názoru Vrchního soudu v Praze v rozsudku č.j. 5 A 40/96 80 ze dne 24.2.1998 ve věci žaloby Města Kašperské Hory proti rozhodnutí ministra hospodářství ze dne 31.1.1996.

Mgr. Zdeněk Venera, v.r.
ředitel odboru geologie