Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana  > DATAB - Katalog databází

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

DATAB - Katalog databází

Vážení uživatelé,

RIS MŽP v rámci spolupráce v Poradním sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací shromažďuje, zpracovává a publikuje informace o informačních zdrojích spolupracujících knihoven a informačních středisek.

Svodnou informaci o všech zpracovávaných databázích poskytuje referenční databáze DATAB - Katalog databází, kterou vám prostřednictvím rubriky Informační služby předkládáme.

Získáte detailní přehled o všech databázích spravovaných informačními středisky a knihovnami následujících organizací:

  • Ministerstvo životního prostředí,
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
  • Česká geologická služba,
  • Český hydrometeorologický ústav,
  • ECCOM,
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Vyhledávání v databázi:
V databázi je možné listovat a vyhledávat záznamy databází seřazených podle názvu databáze, záznamy databází přístupných on-line na internetu, seřazených podle názvu organizace, která se podílí na jejich zpracování, záznamy databází spravovaných a zpracovaných v MŽP, záznamy seřazené podle druhu databáze, zadavatele, správce databáze, zpracovatele, internetové prezentace, klíčových slov a keywords.

Pro rešeršní vyhledání včetně tisku výsledku dotazu nebo jeho uložení do souboru doporučujeme fulltextové hledání, které Vám nabízí výběr vyhledávání buď ze všech polí „libovolné“ (search all) nebo podle zvolených polí uvedených v nabídce formuláře.

Mgr. Jaroslava Kotrčová