Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Knihovny a informační střediska resortu MŽP > Odborná knihovna AOPK

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Odborná knihovna AOPK

Barbora Molíková, vedoucí knihovny
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: 283 069 129
E-mail: barbora.molikova@nature.cz
URL: http://www.ochranaprirody.cz/
IČO: 62933591
Evidenční číslo knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách: 3343
Sigla knihovny v Adresáři knihoven a informačních institucí v ČR Národní knihovny: ABE186
Knihovní řád (PDF, 229 kB)

Informační gesce
Organizační struktura
Funkční struktura
Knihovní a informační fondy
Katalogy a kartotéky, databáze a ostatní informační zdroje
Služby

INFORMAČNÍ GESCE

Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita krajiny, chráněné části přírody - jednotlivé kategorie zvláště chráněných území, chráněné druhy, krasová území podpovrchová, povrchová, krasové jevy, legislativně-právní zajištění ochrany přírody včetně souvisejících předpisů, historie, teorie a metodologie, informační systémy v ochraně přírody, propagace, Natura 2000.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Odborná knihovna je organizačně začleněna do úseku Dokumentace.

Personální vybavení: 1
Počet metodicky řízených knihoven a informačních středisek v krajských střediscích a ve Správách ochrany přírody: 25

FUNKČNÍ STRUKTURA

Odborná knihovna zajišťuje knihovnické služby. Zprostředkovává využívání fondů dokumentace pro pracovníky oboru, orgány státní správy i širší veřejnost. Zprostředkovává přístup ke studijním a informačním zdrojům AOPK ČR i externím, vede centrální evidenci knihovních zdrojů AOPK ČR, zajišťuje ediční a publikační činnost AOPK ČR včetně distribuce a prodeje publikací.

Zpátky na obsah

KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE

Knihovní fond tvoří odborné publikace, periodika, CD-ROMy a další informační zdroje.

Knihovní fond k 1.1.2012

Počet knihovních jednotek: 18 875
Počet objednaných titulů českých periodik: 146
Počet objednaných titulů zahraničních periodik: 5
Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP v roce 2012

KATALOGY A KARTOTÉKY, DATABÁZE A OSTATNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE

Knihovnické databáze
 • Aplikace knihovnického systému KP- win
Bibliografické kartotéky
 • Bibliografie ochrany přírody – kartotéka, cca 13 927 záznamů, rok vzniku 1958, ukončeno r.1996
Bibliografické databáze
 • VBOLD – Pomocná databáze k VBMZP (1992 – 1998)
Externí databáze
Ostatní informační zdroje

Zpátky na obsah

SLUŽBY

Veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány prostřednictvím informačního pracoviště, dokumentace ochrany přírody a odborné knihovny na základě Knihovního řádu odborné knihovny.

Výpůjční služby v roce 2011

Počet uživatelů: 714
Počet prezenčníchvýpůjček: 322
Počet absenčních výpůjček: 450

Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00, středa 13.00 - 18.00, pátek 10.00 - 12.00

Kontakt:
Barbora Molíková, tel.: 283 069 129

Meziknihovní služby

V rámci MVS a MMVS se půjčuje literatura pouze pro pracovníky AOPK ČR. MMVS je služba placená.
Počet výpůjček prostřednictvím MVS a MMVS v roce 2011: 55

Reprografické a jiné kopírovací služby

Xeroxové služby zdarma, počet poskytnutých xerokopií v roce 2011: 2850

Informační služby
 • Poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
 • Bibliograficko-informační služba - informace bibliografického, a faktografického charakteru
 • Přístup do lokálních databází
 • Konzultační služba
 • Elektronické služby - v roce 2009 bylo vyřízeno celkem 680 dotazů prostřednictvím e-mailové pošty

Kontakt:
Barbora Molíková , tel.: 283 069 129

Propagační služby
 • Prodej a distribuce publikací vydaných AOPK ČR
 • Publikační činnost
 • Průvodce po VKIS organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací - zpracování podkladů za AOPK

Kontakt:
Barbora Molíková , tel.: 283 069 129

 

 
Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !