Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana  > CESTY - Knihovnicko-bibliografická databáze cestovních zpráv

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

CESTY - Knihovnicko-bibliografická databáze cestovních zpráv

Vážení uživatelé,

RIS MŽP zajišťuje na základě § 4 a 13 zákona č. 257/2001 koncepčně a metodicky jednotlivé záměry v oblasti automatizace knihovnických, bibliografických, popř. specializovaných databází z oblasti životního prostředí a zajišťuje činnosti související se zpřístupňováním informací z oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím internetu v samostatné rubrice Informační služby na www stránce MŽP.

V rámci tohoto procesu je v RIS MŽP vytvářen informační zdroj CESTY – Bibliografická databáze cestovních zpráv, která přináší informace o zahraničních cestách zaměstnanců ministerstva, popř. resortních organizací.

Databáze je naplňována a aktualizována podle průběhu získávání primárních dokumentů. Má informativní charakter, nesleduje problematiku z časového hlediska, tj. poskytování aktuálních informací z dané problematiky.

Struktura záznamu:

autor, název; signatura, rok, organizace, místo uložení, přírůstkové číslo, geografie, počet stran příl., klíčová slova, keywords

V databázi je možné listovat a vyhledávat v pohledech podle autora, názvu, roku, organizace, místa služební cesty, klíčových slov a keywords.

Pro rešeršní vyhledání včetně tisku výsledku dotazu nebo jeho uložení do souboru na Váš elektronický nosič je možné využít fulltextové hledání přes formulář, který Vám nabízí výběr vyhledávání buď ze všech polí „libovolné“ (search all) nebo podle vytipovaných polí uvedených v nabídce formuláře.


Mgr. Jaroslava Kotrčová
vedoucí oddělení Referenční informační středisko