Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Knihovny a informační střediska resortu MŽP > Odborná knihovna Správy jeskyní ČR

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Odborná knihovna Správy jeskyní ČR

Ing. Ivana Mrázková
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
Tel.: 271 000 056, 271 000 040
Fax: 271 000 041
E-mail: spravajeskyni@caves.cz, mrazkova@caves.cz
URL: http://www.caves.cz
IČO: 75073331
Knihovní řád (PDF, 83 kB )

Informační gesce
Organizační struktura
Funkční struktura
Knihovní a informační fondy
Katalogy a kartotéky, databáze a ostatní informační zdroje
Služby
Archiv

INFORMAČNÍ GESCE

Zpřístupněné jeskyně a jejich legislativně-právní i praktické zajištění provozu. Dokumentace a evidence jeskyní a uměle vytvořených podzemních prostor. Krasová a pseudokrasová území, podpovrchové a povrchové krasové jevy.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Odborná knihovna je začleněna do Oddělení péče o jeskyně.

Personální vybavení: 1
Počet metodicky řízených knihoven a informačních středisek: rámcové řízení 10 lokálních pracovišť

FUNKČNÍ STRUKTURA

Knihovna se stala v roce 2007 registrovanou základní knihovnou se specializovaným fondem. Zajišťuje knihovnické služby, zprostředkovává využívání fondů dokumentace pracovníkům oboru a širší veřejnosti. Vede centrální evidenci knih a dokumentace.

KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE

Knihovní fond tvoří odborné publikace, periodika, videokazety, CD-ROMy a další informační zdroje.

Knihovní fond k 1.1.2011

Počet knihovních jednotek: 2025
Počet objednaných titulů periodik: 11

KATALOGY A KARTOTÉKY, DATABÁZE A OSTATNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE

Knihovnické databáze

  • Katalog - aplikace knihovnického systému KP-win

Bibliografické databáze

  • Speleologická bibliografie - databáze umístěná na intranetu určená pro vnitřní potřebu SJ ČR, cca 4 000 záznamů

Speciální databáze

  • JESO – ve spolupráci s AOPK ČR doplňování databáze jednotných speleologických objektů.

SLUŽBY

Veřejné knihovnické a informační služby budou poskytovány knihovnou na základě Knihovního řádu.

Výpůjční služby v roce 2011

Počet uživatelů: 11
Počet výpůjček: 68

Výpůjční doba: pondělí 10.00 - 12.00
Kontakt:
Ivana Mrázková, tel.: 271 000 056

Propagační služby

Na internetových stránkách jsou poskytovány informace o provozu turisticky zpřístupněných jeskyní.
Koncerty, divadelní představení a výstavy uměleckých děl v různých jeskyních. Probíhají po celý rok. Správa jeskyní poskytuje prostor a účastní se jako spolupořadatel.

ARCHIV

Kontakt:
Ing. Dana Bílková, tel.: 416 861 276

 

 
Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !