..
EKODISK
Článek:
Nová nejhlubší propast světa Gouffre Mirolda 1610 m
Autor:
KOUTECKÝ, Bohuslav
Zdroj:
Speleoforum, 1998
Zapsal:
KOVAR, Roman
Nová nejhlubší propast světa Gouffre Mirolda 1610 m
Bohuslav Koutecký výtah z internetové zprávy

Ve dnech 24.-29.1.1998 se jedenáctičlenné výpravě francouzských a britských jeskyňářů podařilo překonat sifon v hloubce 1 070 m v propasti Mirolda (masiv Criou, oblast Samoens, Savojské Alpy, Francie).
Akce byla předem připravena, pro úsporu času i sil byl pro transport lidí i materiálu použit vrtulník.
Sestup proběhl hladce, sifon se ukázal jako krátký a snadný, překonali jej čtyři členové expedice. Za sifonem následuje soustava chodeb a šachet malých rozměrů, jedna z vertikálních úžin musela být rozšířena. Dále pokračují studny s vodopády, jedna z neaktivních chodeb končí v sifonu, jehož hladina je nejnižším dosaženým bodem. Protože všechno potápěčské vybavení zůstalo vysoko nahoře nad úžinami, nemohl být podniknut pokus o překonání tohoto sifonu. Byly prozkoumány aktivní části řečiště, které končí v neprůlezných vertikálních úžinách protékaných vodou a to v hloubce zhruba odpovídající hladině sifonu. Jiná větev ve vyšší části končí šachtou o hloubce asi 15 m, která nebyla slezena pro zlomení kladiva. V řečišti byly nalezeny úlomky vegetace, což potvrzuje domněnku, že do spodní části propasti přitékají vody i přímo z údolí Criou. Po osmi hodinách průzkumu za sifonem byly nové prostory zaměřeny a byl zahájen návrat.

Vlastní akce v podzemí trvala 103 hodin a nově objevené prostory zvětšují hloubku propasti o 379 m. Propast Mirolda tak dosáhla celkové hloubky 1 610 m (měřeno od nejvyššího vchodu) a zaujala první místo na seznamu dosud prozkoumaných propastí. Účastníci této velmi úspěšné akce považují za nutné připomenout, že tento objev je jen jednou součástí speleologické činnosti mnoha jeskyňářů, kteří zde za 25 let odvedli obrovské množství obětavé a nikdy nedoceněné práce. Bez jejich úsilí a bez nezištné podpory místních obyvatel by takovéto akce nebyly možné.
Možnosti dalších průniků jsou zde velké a jeskyňáři již pracují na přípravě dalších akcí.


Adresa autora internetové zprávy: lubin@humanite.presse.fr

Summary: The new deepest shaft of the World
On January 24 to 28, 1998, the sump at 1 070 m in the Mirolda Shaft (Criou Massif, Samoens region, Savoy Alps, France) was penetrated by French-British expedition. New spaces were discovered during the action lasting for 103 hours. New 379 m were added to the cave depth reaching now 1 610 m and becoming the deepest cave of the World.