Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJDBKB

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povolení

III. Zprávy o provedených kontrolách
IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povoleníVytištěno dne  18.10.2018

Doprovodná informace: