Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJ6NMK

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení


III. Zprávy o provedených kontrolách


IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  Apr 23, 2021

Doprovodná informace: