Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJA9MR

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povolení



Podstatné změny integrovaného povolení



Změny integrovaného povolení


























































III. Zprávy o provedených kontrolách






























IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

















Vytištěno dne  Apr 19, 2021

Doprovodná informace: