Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EHV8TQ

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníPodstatné změny integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení
III. Zprávy o provedených kontrolách
IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  18.10.2018

Doprovodná informace: