Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPJPGVOCVWA

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení


III. Zprávy o provedených kontrolách

-Toto zařízení nemá zapsány žádné zprávy o kontrole-

IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  May 14, 2021

Doprovodná informace: