Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJRPK4

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení
III. Zprávy o provedených kontrolách
IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  Dec 2, 2020

Doprovodná informace: