Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EHUC8E

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povolení

III. Zprávy o provedených kontrolách


IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

- Toto zařízení nemá zapsány žádné zprávy o plnění podmínek-

Vytištěno dne  Nov 12, 2019

Doprovodná informace: