Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPJSH93RZDY

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povolení

III. Zprávy o provedených kontrolách
IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  Apr 23, 2021

Doprovodná informace: