Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJVBH7

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení


III. Zprávy o provedených kontrolách


IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povoleníVytištěno dne  17.11.2018

Doprovodná informace: