Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EK78HI

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení
III. Zprávy o provedených kontrolách
IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  Sep 19, 2019

Doprovodná informace: