Novela zákona o integrované prevenci

V návaznosti na účinnost zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, došlo i k novele zákona o integrované prevenci. Primárně se novelou měnila terminologie, použitá v některých ustanovení zákona o integrované prevenci - pojem "správní delikt" se nahrazuje pojmem "přestupek". Změny zákona o integrované prevenci naleznete v části sto dvacáté páté čl. CXXVII výše uvedeného zákona. Změny jsou účinné od 01.07.2017.