Dodatek č. 2 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"

Pro usnadnění přezkumů a ukládání závazných podmínek provozu na základě závěrů o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2017 metodický dokument „Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami“.

Dokument se věnuje problematice technologických jímek, zjišťování forsforu a alternativním způsobům zjišťování amoniaku.