Závěry o BAT pro spalování odpadu

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".