Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum

Účelem tohoto materiálu, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a ministerstvem zemědělství, je povolujícím úřadům ujasnit aspekty plnění požadavků v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT) pro odvětví intenzivního chovu drůbeže a prasat v revidovaném referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov drůbeže a prasat a prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.