Mezistátní povolování - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów (obnovené řízení)

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dopisem Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí Polské republiky (čj. DOOŚ-tos.440.5.2015.MT.29 ze dne 10. ledna 2020) informaci o obnovení povolovacího řízení pro zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów.

Společnost PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów omezila návrh na regulaci bloku 7 (bez bloků 1-6) a změnila posuzovanou žádost ve oblasti hospodaření s odpadními vodami.

Elektronická verze dokumentace je dostupná na stránkách Úřadu maršálka Dolnoslezského vojvodství i v českém jazyce:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,34779,idmp,22,r,r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52522,idmp,22,r,r (primárně jsou k připomínkám dokumenty pod bodem 9.0. - 9.6.)

Mezistátní konzultace probíhá podle čl. 26 Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Podle čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice tímto předkládáme žádost veřejnosti v České republice k připomínkám. Lhůta pro připomínky je 30 dní od zveřejnění (tj. do 13. února 2020). Během lhůty se může vyjádřit každý. Zpracování Vašich připomínek bude usnadněno, pokud použijete přiložený formulář.

Připomínky zasílejte na následující adresu:


Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
Praha 10 100 10


(Informace byla vyvěšena 14. ledna 2020 a 22. ledna 2020 bylo provedeno doplnění druhého odkazu pro usnadnění přístupnosti připomínkovaných dokumentů.)