Mezistátní povolování - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów (výsledek odvolání)

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dopisem Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí Polské republiky (čj. DOOŚ-tos.440.5.2015.MT.37 ze dne 9. prosince 2020) informaci o rozhodnutí v rámci povolovacího řízení pro zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów.

Rozhodnutí předcházela mezistátní konzultace podle čl. 26 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Podle čl. 26 odst. 4 uvedené směrnice tímto předkládáme rozhodnutí veřejnosti v České republice. Zároveň v souladu s obdrženým doprovodným dopisem upozorňujeme, že toto rozhodnutí není konečné a bylo proti němu podáno odvolání.

Doplnění: Dne 26. února 2021 byl odbržen od polské strany dopis čj. DOOŠ-tos.440.5.2015.MT.40 s informací o tom, že výše uvedené odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí je v platnosti.