Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

Aktualizovaný dokument reflektuje novou legislativu v oblasti odpadů a nedávné změny v souvislosti s úpravu vazby integrované prevence na stavební právo.