Závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".