Novela zákona o integrované prevenci

V návaznosti na účinnost zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo i k novele zákona o integrované prevenci. Změny jsou účinné od 01.01.2018 a naleznete je v části třicáté čl. XXXV výše uvedeného zákona. Změnou došlo k přidání údaje do žádosti o vydání integrovaného povolení a k úpravě propojení integrovaného povolení se stavebním povolením.