Aktualizace propojení na data E-PRTR z let 2016 a 2017

Dne 13.06.2019 bylo doplněno propojení na informační systém Evropské komise k Evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) pro roky 2016 a 2017. Aktuálně jsou dostupná propojení za ohlašovací 2013 až 2017. Propojení se týká cca 800 zařízení podle zákona o integrované prevence, která jsou zároveň provozovnami podle E-PRTR.