Dodatek č. 3 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"

Pro usnadnění přezkumů a ukládání závazných podmínek provozu na základě závěrů o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2017 metodický dokument „Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami“.

Dodatek č. 3 se věnuje problematice emisních faktorů k prachu. Nevyvolává nutnost přezkumu či změn povolení.