Nové prováděcí rozhodnutí Komise k reportingu členských států

Dne 14.8.2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1135 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví druh, formát a četnost informací, které mají členské státy zpřístupnit pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Nahrazuje prováděcí rozhodnutí Komise 2012/795/EU, podle kterého musí členské státy podávat zprávy o provádění směrnice 2010/75/EU za období 2013 – 2016. Protože již časová působnost tohoto rozhodnutí vypršela, muselo být být zrušeno a nahrazeno. Nové prováděcí rozhodnutí má účinnost pro podávání zpráv od roku 2017 dále.