Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k zákonu o integrované prevenci

Pro sjednocení postupu povolujích úřadů a zlepšení orientace provozovatelů připravil věcně příslušný odbor ministerstva životního prostředí praktickou pomůcku, kde jsou shrnuty legislativních změny na úseku odpadů a uvedeny jejich dopady na vydaná integrovaná povolení.