Metodický materiál k dopadům změn technických norem v odpadovém hospodářství na integrovaná povolení skládek

V roce 2018 proběhly zásadní změny v technických normách v oblasti skládkování odpadů. Vzhledem k tomu, že normy jsou přímo uvedeny ve vyhláškách k zákonu o odpadech, je shoda s nimi jediným způsobem splnění technických požadavků na skládky odpadů. Zpracovaná metodika by měla usnadnit povolujícím orgánům přezkumy a změny v dotčených integrovaných povoleních.