Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu, je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".