Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích , tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Konzultace souvisí s připravovanou revizí relevantní evropské legislativy.

Konzultace se může zúčastnit v podstatě kdokoli, což je navíc podpořeno i skutečností, že odpovědní formulář a veškeré doprovodné informace jsou k dispozici v českém jazyce. Vyplnění je možné do 23. března 2021. Pokud budete mít o vyplnění zájem, veškeré informace a odpovědní formulář naleznete zde. Aby se zobrazily informace v české jazykové verzi, je nutné nejdříve v záhlaví provést příslušnou volbu.