Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek., je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".