Rozhodnutí v mezistátním povolování

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 10.07.2017 dopisem Generálního ředitele pro ochranu životního prostředí Polské republiky (čj. DOOŚ-tos.440.5.2015.az16 ze dne 29.06.2017) konečné rozhodnutí o podstatné změně zařízení vyžadující získání integrovaného povolení, která může mít závažný negativní vliv na životní prostředí v přeshraničním kontextu. Konkrétně se jedná o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów, ul. Młodych Energetyków v Bogatyni.

V rámci předmětného řízení proběhla mezistátní konzultace s Českou republikou podle čl. 26 Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
Podle čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice byla žádost předložena veřejnosti v České republice k připomínkám s lhůtou 21 dní od zveřejnění.

V souladu čl. 26 odst. 4 o průmyslových emisích se tímto zajišťuje zpřístupnění požadovaných informací (tj. vlastní konečném rozhodnutí, včetně informací o zapracování odeslaných připomínek).