Veřejná konzultace Evropské komise k vyhodnocení směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích

Evropská komise v roce 2019 provádí vyhodnocení efektu směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích ve vztahu k životnímu prostředí, veřejnosti a průmyslu. Konzultace probíhají mimo jiné i formou dotazníkového šetření pro odbornou (povolující a kontrolní orgány, provozovatelé, průmyslové organizace apod.) i širokou veřejnost (nevládní organizace, občané). Předmětný dotazník je k dispozici na níže uvedeném odkazu do 19. srpna 2019. Pro vyplnění dotazníku je z důvodu transparentnosti procesu nutné provést registraci.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en