Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".