Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)".