Nová metodiky k účinnosti v energetice

S ohledem na určité problémy při přezkumech integrovaných povoleních pro velká spalovací zařízení připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou metodiku k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva.