Výběrové řízení na agendu IPPC na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení udržitelného rozvoje průmyslu odboru průmyslové ekologie, (IPPC, platová třída 13) Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/statni-sluzba/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-podle-sluzebniho-zakona--255195/