Elektrárna Turów - Rozhodnutí Maršálka Dolnoslezského vojvodství o zastavení povolovacího řízení

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 06.08.2019 dopisem Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí Polské republiky (čj. DOOŚ-tos.440.5.2015.MT.26 ze dne 24.07.2019) rozhodnutí Maršálka Dolnoslezského vojvodství o zastavení povolovacího řízení pro zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów. Zastavení řízení proběhlo na žádost provozovatele. Mezistátní rozhodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích v předmětné věci je tímto také zastaveno.