Zrušení odkazů na E-PRTR a reporting LCP

V souvislosti s přechodem na evropský registr průmyslových míst přestaly být funkční odkazy na E-PRTR a reporting LCP. Proto byly z karet jednotlivých zařízení odstraněny. Na propojení z novým systémem se pracuje. Napojení na data ČHMÚ a ISOH zůstává funkční.