Kontakty

Problematikou IPPC se po věcné stránce zabývá oddělení IPPC a IRZ odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ve spolupráci s odborem legislativním, s ostatními útvary MŽP a širokou škálou dalších subjektů.


Ing. Jan Slavík, Ph.D. vedoucí oddělení IPPC a IRZ
Ing. Mgr. Eduard Hlavatý (administrace informačního systému IPPC)
267 122 808
267 122 391