Výjimka z BAT

Zpracovaný metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení je zaměřen na problematiku úrovní emisí stanovených v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách (tzv. závěry o BAT). Součástí tohoto dokumentu jsou výpočtové tabulky uvedené níže.

Výpočetní tabulky:

Soubor 01 FINAL.xls
Soubor 01 FINAL.xlsx
Soubor 02 FINAL.xls
Soubor 02 FINAL.xlsx
Soubor 03 FINAL.xls
Soubor 03 FINAL.xlsx