Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

V důsledku nového vyhlášení vybraných zvláště chráněných území, které byly původně zřízeny před přijetím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se za účelem nastolení právní jistoty ohledně jejich územního vymezení a ochranného režimu navrhuje zrušení jejich původní zřizovací dokumentace.

Úřad vlády