Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody podle § 87b vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.).. Je určena především pro pořizovatele a zhotovitele těchto plánů při jejich zadání a přípravě, a to především na úrovni kraje, kdy je zákonem stanoven termín pro schválení a zveřejnění nejpozději do 31. 1. 2023.

Stáhněte si...