Metodický návod pro nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod (odpad 20 03 04 - Kal ze septiků a žump)

Odbor odpadů ve spolupráci s odborem ochrany vod MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod.

Stáhněte si...