Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2017

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky slouží jako doplnění Zprávy o životním prostředí ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR a zabývají se detailněji charakteristikou stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR.

Každá Krajská zpráva za rok 2017 obsahuje celkem 8 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Příroda a krajina; Lesy; Zemědělství; Průmysl a energetika; Doprava a Odpady, které jsou členěny do dílčích indikátorů hodnotících jednotlivé složky životního prostředí. Tyto indikátory jsou doplněny o informace o dalších aktivitách a problémech řešených v rámci jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 Krajských zpráv představuje Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017.

Stáhněte si...