Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2014

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky slouží jako doplnění Zprávy o životním prostředí ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR a zabývají se detailněji charakteristikou stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR.

Každá Krajská zpráva za rok 2014 obsahuje celkem 10 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Lesy, krajina a zemědělství; Ochrana přírody; Energetika; Průmysl; Doprava a Odpady, které jsou členěny na dílčí indikátory hodnotící jednotlivé složky životního prostředí. Tyto indikátory jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 Krajských zpráv představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2014.

Stáhněte si...