Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1531 ze dne 28. ledna 2010 zpracovalo MŽP „Zprávu o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji“. Tato zpráva byla vzata na vědomí usnesením vlády č. 260 ze dne 9. dubna 2010. Opatření v ní uvedená jsou plněna dle stanovených termínů. Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření je prováděno každoročně ke konci září. Zpráva o plnění úkolů z roku 2011 byla doplněna o indikátory plnění jednotlivých opatření dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1670 ze dne 14. dubna 2010.