IPCC - Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Anglická verze a český překlad shrnutí zprávy Pracovní skupiny II k Páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) publikovaného v Jokohamě dne 31. 3. 2014, informuje o pozorovaných a budoucích dopadech změny klimatu, vhodných adaptačních opatřeních a managementu rizik.

Stáhněte si...