Zpráva dle článku 51 odst. 2 nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Článek 51 odst. 2 nařízení 1013/2006 zavádí pro členské státy EU povinnost vypracovat před koncem každého kalendářního roku zprávu za předchozí rok na základě dotazníku v příloze IX a zveřejnit část zprávy týkající se článku 24 a čl. 50 odst. 1, 2 a 2a, včetně tabulky 5 přílohy IX.

Zprávy dle tohoto požadavku jsou dostupné na odkazech níže dle reportovaného období. Povinnost zveřejnit zprávu se poprvé vztahuje na reportované období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Stáhněte si...